Navigatie
offerte
Inloggen

Hurricane Bedrijfskleding is ambassadeur van de Fair Wear Foundation

De missie van de FairWear Foundation (FWF) is het verbeteren van werkomstandigheden in de textiel industrie. De FWF is een internationaal initiatief met als streven de werkomstandigheden over de hele wereld te verbeteren. Door een samenwerkingsverband aan te gaan met de FWF proberen wij ook een steentje bij te dragen aan dit niet onbelangrijke onderwerp. Als ambassadeur zijnde moeten wij jaarlijks diverse rapportages en verslagen van onze vorderingen overleggen met de FWF. Dit alles met als doel de werkomstandigheden in onze sector te verbeteren. In samenwerking met de FWF hebben we een Code of Conduct samengesteld. Deze kunt u hier downloaden.

Hurricane Bedrijfskleding en FermWerk

Fermwerk is een leerwerkbedrijf uit Woerden en voert voor deze gemeente de Wet sociale werkvoorziening en de re-integratietrajecten uit. Fermwerk begeleidt mensen bij het behouden of (opnieuw) verwerven van een duurzame plaats op de reguliere arbeidsmarkt. Daarbij tellen de mogelijkheden van mensen en niet de beperkingen. Dit doet Fermwerk niet alleen door intern in het bedrijf of op locatie aangepaste werkplekken aan te bieden, maar vooral door detachering of begeleid werken bij andere werkgevers, zelfstandig of in groepsverband. Hieraan draagt Hurricane ook een steentje bij door hiervoor werkplekken te creëren voor iedereen die behoefte heeft aan aangepaste arbeidsomstandigheden, om wat voor reden dan ook.

Milieu en Energie

We scheiden ons afval, uiteraard is dit bij ons vooral papier, karton en plastic. Onze kartonnen dozen zijn allemaal van gerecycled papier en plakken we dicht met papieren plakband. Wij beschikken over een recycling systeem wat het gebruik van chemicaliën tot een minimum beperkt. We versturen vrijwel geen papieren brochures meer, maar bieden onze klanten de mogelijkheid om onze collectie online te bekijken en voor degene die toch nog graag door een catalogus bladert hebben we de brochures online gepubliceerd. We letten op ons pint gedrag, en moedigen ook degene waarmee we contact hebben aan om bewust met het papier om te gaan. Doordat wij onze gehele collectie en brochures online hebben gepubliceerd hebben wij in 2014 een besparing weten te realiseren van ongeveer 80% op de door ons uitgebrachte brochures. Uiteraard is de doelstelling dit verder terug te brengen. Naast de besparing op papier, is hier natuurlijk ook bespaard op de belasting van het milieu door bijvoorbeeld het transport van deze brochures.

Ons wagenpark bestaat uit energiezuinige auto's, de auto's hebben een zogenaamd A label, uiteraard levert dit ons een besparing op door bijvoorbeeld een verlaagd Brandstof verbruik, maar nog veel belangrijker de uitstoot van schadelijke stoffen word tot een minimum beperkt en dus beter voor het milieu. Om de plaatselijke economie te bevorderen wordt ons wagenpark ook bewust aangekocht en onderhouden door een locale dealer.

Voor zover dit mogelijk is wonen onze medewerkers dicht in buurt. Dit is goed voor de plaatselijke economie maar hiermee verminderen we bijvoorbeeld ook het gebruik van de auto. Indien onze mensen met de auto komen stimuleren wij hen om zoveel mogelijk te carpoolen. We bieden de mogelijkheid tot flexibele werktijden om hiermee bijvoorbeeld files te verminderen en reistijden te verkorten.

We zijn heel bewust in onze omgang met energie. Zo maken we gebruik van energiezuinige apparaten, laten wij verlichting niet onnodig branden, aan het einde van de werkdag gaat alle apparatuur en verlichting uit! Dus niet stand-by. We hebben ons volledige kantoor en showroom voorzien van LED verlichting. Ons bedrijfspand is voorzien van warmte werend glas en voorzien van uitstekende isolatie, om verlies van gebruikte energie te verminderen. Het spreekt voor zich dat wij gebruik maken van groene energie.

Veiligheid

Binnen ons bedrijf zijn wij erin geslaagd om voor onze medewerkers en zo optimaal mogelijke werkomgeving te creëren. Hierdoor beperken wij verzuim door ziekte, maar ook eventuele lichamelijke klachten op de langere termijn. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel, zodoende is bij de aanschaf van onze apparatuur hier rekening mee gehouden. Daar waar mogelijk is onze apparatuur beveiligd tegen onjuist of onbedoelde handelingen waarbij de veiligheid in het geding komt. Onze medewerkers hebben de juiste instructies gekregen en indien nodig cursussen gekregen om de apparatuur optimaal te gebruiken, zowel qua productiviteit als qua veiligheid en werkcomfort. Uiteraard hebben onze medewerkers voldoende kennis omtrent het gebruik van Pbm's (persoonlijke Beschermingsmiddelen), zodat de eventuele schadelijke invloeden tot een minimum worden beperkt.

Maatschappij

Al onze fabrikanten leveren onder de zogenaamde Code of Conduct. Een soort verklaring van goed gedrag, door hieraan te voldoen verklaren onze fabrikanten geen gebruik te maken van kinderarbeid, dat de medewerkers een eerlijk salaris krijgen voor de werkzaamheden die zij verrichten. Dat ze een schone en veilige werkomgeving hebben, daar waar nodig scholing en zorg krijgen. Dit is slechts een summiere omschrijving, maar maakt duidelijk waar dit voor staat.

Hurricane is sponsor van plaatselijke verenigingen, basisscholen en evenementen, zoals bijvoorbeeld de Utrecht marathon, SCH'44 de plaatselijke voetbalvereniging en Openbare Basisschool de Fontein. Maar bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk als bijvoorbeeld bij de plaatselijke brandweer.

In ons personeelsbestand vindt u mensen met verschillende achtergronden, om op deze manier een diversiteit binnen de medewerkers te hebben. Het is voor ons personeel mogelijk Cursussen en opleidingen te volgen, die voor ons bedrijf van belang zijn.

Charitatieve instellingen

Veel van onze klanten zijn charitatieve instellingen, deze dragen wij een warm hart toe en komen bij ons dus regelmatig in aanmerking voor bepaalde gunstige voorwaarden. We hebben begin 2016 een partnership gesloten met het KWF. Wat precies de invulling gaat worden nog niet bekend en zal later in het jaar duidelijk worden.

Stages

Een aantal keer per jaar hebben wij een aantal stagiairs rondlopen. We geven hen dus de gelegenheid hier rond te kijken en te leren en te zien hoe wij werken. We delen graag onze kennis, de jeugd is tenslotte de toekomst.


Hurricane Bedrijfskleding
Handelsweg 1 3481 MJ Harmelen, Netherlands
+31 (0)348-444 44 0 Openingstijden: